Aktualności
Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Przedszkolu nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni na stanowisko specjalisty ds. kadr

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Monika Białowąs zamieszkała w Pucku.

Uzasadnienie:

Pani Monika Białowąs udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Posiada znajomość programu „Kadry” oraz wiedzę na temat prowadzenia akt osobowych pracownika. Zna zasady sporządzania dokumentów kadrowych. Wykazała się znajomością przepisów Kodeksu Pracy oraz Ustawy Karta Nauczyciela. Pani Monika Białowąs posiada wiedzę merytoryczną i dobre przygotowanie zawodowe niezbędne na wymaganym stanowisku. Ponadto w pracy na dotychczasowym stanowisku wykazała się umiejętnością działania zespołowego, zaangażowaniem i umiejętnością budowania dobrych relacji ze współpracownikami oraz życzliwością i wysoką kulturą osobistą.


Powrót