Aktualności
Rejestracja czasu pobytu - aktywacja karty do czytnia

Szanowni Pa??stwo,
w celu aktywacji karty nale??y zalogowa? si? loginem i has??em otrzymanym razem z kart?. Po zapoznaniu si? z Regulaminem, nale??y zaznaczy? zak??adk? +Wi?cej (w prawym g??rnym rogu strony) i wybra? "Karty". Nast?pnie prosz? aktywowa? kart? uprzednio wpisuj?c jej numer.
Je??li ta czynno??? z Pa??stwa strony nie aktywuje karty, prosimy o zg??oszenie tego faktu przez komunikator iPrzedszkole.


Powrót