Aktualności
Pasowanie Starszak??w na ORP B?YSKAWICA

Serdecznie dzi?kujemy
Panu Miros??awowi Orzeszkowi
za pomoc w zorganizowaniu uroczysto??ci pasowania najstarszych przedszkolak??w na ORP "B??yskawica".

Mo??liwo??? uczestniczenia w pasowaniu z zachowaniem ceremonia??u marynarskiego na historycznym okr?cie by??a dla nas wszystkich niezwyk??ym prze??yciem.

Dzi?kujemy tak??e wszystkim rodzicom, kt??rzy pomogli nam w wydrukowaniu pami?tkowych dyplom??w dla dzieci, a radzie rodzic??w za ufundowanie s??odkiej niespodzianki.


Powrót