Aktualności
Dzie?? Edukacji Narodowej

Drodzy rodzice,
dzi?kujemy za dowody sympatii i uznania dla naszej pracy, jakich do??wiadczyli??my podczas uroczysto???i z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu.

Dzi?kujemy za ??yczenia i ciep??e s??owa kierowane pod adresem nauczycieli i pracownik??w przedszkola.

Pa??stwa pami?? i docenienie codziennej pracy, stanowi dla nas najpi?kniejszy dow??d sensu i znaczenia edukacji przedszkolnej w rozwoju ka??dego dziecka i jego dalszej kariery szkolnej.

Dzi?kujemy radzie rodzic??w za obecno??? podczas uroczysto??ci, skierowane do nas s??owa i s??odkie upominki.

Z wielk? satysfakcj? przedstawiamy wyr????nionych i nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownik??w Przedszkola nr 48 "Morska Przygoda":


Pani Patrycja Szemis nauczycielka grupy "Muszelek" - Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni


Pani Monika Czerska nauczycielka grupy "Delfink??w" - Nagroda Dyrektora Przedszkola nr 48


Pani Monika Czerniewicz nauczycielka grupy "Delfink??w" - Nagroda Dyrektora Przedszkola nr 48


Pani Anna Hadamik g????wna ksi?gowa - Nagroda Dyrektora Przedszkola nr 48Pani Krystyna ??ura??ska pracownik obs??ugi - Nagroda Dyrektora Przedszkola nr 48


Pani Dorota O??o?? pracownik kuchni - Nagroda Dyrektora Przedszkola nr 48


Pani Katarzyna Sadowska pomoc nauczyciela - Nagroda Dyrektora Przedszkola nr 48


Pani Danuta Janiszewska pomoc nauczyciela - Nagroda Dyrektora Przedszkola nr 48
Gratulujemy!


Powrót