Aktualności
A w pa??dzierniku...

8 pa??dziernika godz. 12.30 - udzia?? dzieci z grup "Delfink??w", "Rybek" i "??eglarzy" w spotkaniu organizowanym przez "Bajkow? Kampani? Czerwonego Kapturka" pod Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni nt tolerancji i poszanowania praw innych Spotkanie pod tytu??em pt. "Wszyscy jeste??my z tej samej bajki"

12 pa??dziernika godz. 10.00 - Dzie?? Edukacji Narodowej. ??wi?to wszystkich pracownik??w O??wiaty. Uroczysto??? przedszkolna z udzia??em emerytowanych pracownik??w przedszkola.
Prosimy o od??wi?tne ubranie dzieci.

23 pa??dziernika godz. 15.00 "Jestem ju?? przedszkolakiem" Uroczysto??? pasowania na przedszkolaka z udzia??em rodzic??w w grupie "Konik??w Morskich"

23 pa??dziernika godz. 15.30 "Jestem ju?? przedszkolakiem" Uroczysto??? pasowania na przedszkolaka z udzia??em rodzic??w w grupie "Raczk??w"

24 pa??dziernika godz. 10.00 grupy "Delfink??w", "Rybek" i ??eglarzy" wyjazd na uroczysto??? pasowania na "Starszego Przedszkolaka" na ORP "B??yskawica".
Wewn?trzna uroczysto??? grupowa.
Prosimy o ubranie dzieci na galowo (bia??a bluzka, granatowa lub czarna sp??dniczka, spodnie).

30 pa??dziernika godz. 15.30 "Jestem ju?? przedszkolakiem" Uroczysto??? pasowania na przedszkolaka w grupie "Foczek"


Powrót