Aktualności
Przebudowa strony internetowej

Drodzy rodzice,
w zwi?zku z trwaj?c? przebudow? naszej strony internetowej nieczynne jest forum. Wszystkie bie???ce informacje o wydarzeniach grupowych prosimy szuka? na tablicach og??osze?? tu?? przy salach zabaw.


Powrót