Aktualności
Festyn jesienny-podzi?kowanie

Dzi?kujemy serdecznie Radzie Rodzic??w oraz wszystkim rodzicom zaanag??owanym w organizacj? jesiennego festynu w naszej "Morskiej Przygodzie":
Paniom zaanga??owanym w prace jury konkursu "Jesienne Cudaki",
Paniom wspieraj?cym sprzeda?? sklepiku "Myd??o i Powid??o"
Pani Monice, mamie Martynki, za zorganizowanie gad??et??w,
Paniom, kt??re zorganizowa??y dekoracje, warzywa i owoce,
Panom pomagaj?cym przygotowa? stanowiska festynu,
wszystkim rodzicom i dzieciom pomagaj?cym nam w uporz?dkowaniu terenu.


Dzi?kujemy za wsp??ln? zabaw?, kt??ra pomimo aury by??a pe??na u??miechu i rado??ci.


Powrót