Aktualności
Konkurs rodzinny \"Jesienne Cudaki\"

Drogi dzieci i rodzice!


Jury konkursu jesiennego -niezale??nie od pogody (kt??ra nam nie straszna) - ju?? jutro zaprasza do rodzinnego konkursu ??Jesienne Cudaki?

Do wygrania:
2 rodzinne wej??cia do kr?gielni ??Centrum U7?,
2 rodzinne wej??cia do sali zabaw ??Amazonia?
oraz wiele innych nagr??d.

Szczeg????y w og??oszeniach znajduj?cych si? na tablicach og??osze?? w przedszkolu.


Powrót