Aktualności
Programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2018-2019

"Nasze Przedszkole" - program wychowania przedszkolnego wydawnictwo - Mac Edukacja autorzy - W. ??aba-??abi??ska, M. Kwa??niewska

"Mali Odkrywcy" - badawczy program autorski nauczycieli Przedszkola nr 48 "Morska Przygoda" Joanna Brylowska, Jolanta Kruk, Joanna Kurek, Alicja Zaw??ocka, Monika Czerska.

"Podr????e po szachownicy" - program autorski nauczycielki Przedszkola nr 48 "Morska Przygoda" Joanny Chojnackiej. Program adresowany do ch?tnych dzieci z najstarszych grup wiekowych.

"Przedszkolak Ratownikiem" autorski program nauczycielek Przedszkola nr 48 "Morska Przygoda" Patrycji Szemis i Alicji Smolik adresowany do najstarszych grup wiekowych.

"Bim Bom czy Bon Ton czyli Kulturalny Przedszkolak" program autorski nauczycielek Przedszkola nr 48 "Morska Przygoda" Moniki Czerskiej i Katarzyny Tarnackiej adresowany do grup "Raczk??w" i "Delfink??w"

"Bezpieczny Przedszkolak" autorski program nauczycielek Przedszkola nr 48 "Morska Przygoda" Patrycji Szemis i Alicji Smolik adresowany do najstarszych grup dzieci z gdy??skich przedszkoli samorz?dowych. Koordynacja programu w mie??cie.


Powrót