Aktualności
Spotkania adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy dzieci nowoprzyj?te (3 i 4-latki) na spotkania adaptacyjne z nauczycielami grup.

Ze wzgl?du na ograniczone warunki lokalowe - przysz??ych przedszkolak??w zapraszamy z jednym z rodzic??w.

Termin - 30 i 31 sierpnia godz. 15.00


Powrót