Aktualności
Zebrania z rodzicami nowych przedszkolak??w

Szanowni Panstwo,
Rodzice przysz??ych przedszkolak??w "Morskiej Przygody",

dzi?kujemy za wybranie naszego przedszkola jako miejsca edukacji Pa??stwa dziecka.

Ze wzgl?du na liczb?, przyj?tych na nowy rok szkolny dzieci, o terminach zebra?? b?dziemy informowa? Pa??stwa w czerwcu drog? e-mailow? lub telefoniczn?.


Powrót