Aktualności
Rodzinny konkurs plastyczny

Zgodnie z tradycją Przedszkola nr 48 „Morska Przygoda”
ogłaszamy
konkurs związany z rocznicą urodzin naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków
i ich rodziny do udziału
w KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. „MOJA GDYNIA”.

Konkurs trwa od 23 stycznia 2018 do 6 lutego 2018r.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się
z regulaminem konkursu.


REGULAMIN

PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOJA GDYNIA”

I. Cele konkursu :
1. Wyrażanie za pomocą działań artystycznych własnych obserwacji na temat swojego miasta.
2. Wzmacnianie wśród dzieci i ich rodzin poczucia dumy z bycia mieszkańcem Gdyni.
3. Rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej podczas wykonania pracy plastycznej.
4. Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań.

II. Organizator konkursu:
1. Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda” w Gdyni.

III. Adresaci konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 48 i ich rodzin.

IV. Zasady konkursu:
1.Tematyka pracy musi być związana z miejscowością, w której mieszkamy.
Należy przedstawić w formie pracy plastycznej charakterystyczne miejsca naszego miasta.
2. Prace muszą być autorskie, a udział pracy dziecka zauważalny.
3. Wymogi techniczne:
- praca o wymiarach maksymalnie A3 wykonana dowolną techniką plastyczną.
4. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.
5. Praca konkursowa powinna zawierać metryczkę napisaną komputerowo (na odwrocie pracy,
w prawym dolnym rogu) z następującymi danymi:
- tytuł pracy,
- imię, nazwisko i wiek autora pracy,
- imiona i nazwiska członków rodziny współtworzących pracę .

Prace należy składać u nauczycielek w grupie, w terminie do 6 lutego 2018 r.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3 – 4 letnie oraz dzieci 5 – 6 letnie. Wyniki zostaną ogłoszone 12 lutego 2018r. w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.

6. Złożenie pracy konkursowej w terminie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
7. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
8. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a ich dostarczenie jest równoznaczne ze zgodą
na ich prezentację.
9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.
V. Komisja Konkursowa
Prace ocenia Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator Konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.


Powrót