Aktualności
Zbiórka Bożonarodzeniowa - podziękowanie

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
dołączamy się jeszcze raz do podziękowań skierowanych do Państwa przez Pomorskiego Wicekuratora Oświaty.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że dzięki Państwa zaangażowaniu nasze przedszkole znalazło się wśród 120 szkół i przedszkoli z województwa pomorskiego, które pozytywnie odpowiedziało na apel o pomoc.

Z poważaniem
dyrektor wraz z pracownikami "Morskiej Przygody" i koordynatorem akcji w naszej placówce Panią Joanną LaskąSzanowni Państwo
Pracownicy Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Przedstawiciele JST,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Uczniowie, Szkolni Koordynatorzy, Rodzice, Pracownicy Administracji i Obsługi
Szkół i Placówek województwa pomorskiego

Składam serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania za ogromny wkład pracy i osobiste zaangażowanie w Akcję Bożonarodzeniową „Polacy Kresowym Straceńcom”.

Akcja prowadzona była na terenie całej Polski. Na Pomorzu odbywała się w dniach:
20 listopada - 6 grudnia 2017 roku pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Została zorganizowana we współpracy Kuratorium Oświaty
w Gdańsku ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą
w Warszawie. Przystąpiło do niej około 120 szkół i placówek oświatowych, a także kilka jednostek samorządu terytorialnego. Akcja na Pomorzu miała miejsce po raz pierwszy
i zakończyła się ogromnym sukcesem. Pomorscy Wolontariusze zebrali około 1050 paczek, które zgromadzono w dziewięciu „punktach zbiorczych” w województwie.
7 grudnia dary przekazano Pracownikom Stowarzyszenia. Oni ofiarowali paczki polskim dzieciom i rodzinom Żołnierzy AK na Kresach, zgodnie z celem zbiórki.

W dniu dzisiejszym, tj. 5 stycznia 2018 roku, Prezes Stowarzyszenia Pan Artur Konrad złożył wymagane sprawozdanie w MSWiA, w którym została wykazana rekordowa suma zbiórki (w dużej mierze dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu) – 2015 paczek.
W imieniu Rodaków z Kresów Wschodnich II RP i jednocześnie adresatów pomocy,
a także w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, w czasie Gali, która odbyła się 19 grudnia 2017 roku w Kuklówce Radziejowickiej i - w której miałam zaszczyt uczestniczyć, Pan Prezes złożył Państwu serdeczne podziękowania za udział
w tej dobroczynnej akcji.

Szanowni Państwo, zaangażowanie i otwarte na potrzeby drugiego człowieka SERCE potwierdza kolejny raz, że:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.


Raz jeszcze Wszystko Darczyńcom serdecznie dziękuję! Szczególne uznanie pragnę wyrazić Państwu Dyrektorom oraz Nauczycielom i Pedagogom ze szkół
i placówek, które pełniły rolę „punktów zbiorczych”, a także Dyrektorom Delegatur Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Delegatury: w Słupsku, w Tczewie, w Kościerzynie).


Dziękując raz jeszcze za wspólne działanie, na progu Roku 2018 życzę wszystkim Państwu zdrowia oraz realizacji planów zawodowych i osobistych, a także satysfakcji
z podejmowanych aktywności.

Z wyrazami szacunku

Pomorski Wicekurator Oświaty

Małgorzata Bielang

Koordynator zbiórki paczek "Polacy Kresowym Straceńcom" - Region Pomorze


Powrót