Kontakt

Przedszkole nr 48

ul. Adm. Unruga 86
81-181 Gdynia
tel. 58 625 46 38
numery wewnętrzne:
- 4:
     * Dyrektor mgr Alicja Smolik
- 2:
     * Wicedyrektor mgr Katarzyna Gardocka
     * Intendent Izabela Ochęduszko
- 3:
     * Księgowość Anna Hadamik
     * Płace mgr Sylwia Jaworek
     * Kadry Ewa Malińska-Łuka
- 1:
     * Hol główny

e-mail: ps48gdynia@wp.pl


DYREKTOR PRZEDSZKOLA PRZYJMUJE RODZICÓW I INTERESANTÓW W GODZINACH:

PONIEDZIAŁKI: 16:00 - 17:00

ŚRODY: 10:00 - 13:00
WPŁATY ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU
82 1440 1026 0000 0000 1252 9201

WPŁATY ZA KOSZTY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
38 1440 1026 0000 0000 1252 9217

WPŁATY NA RZECZ RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 48
53 1440 1026 0000 0000 0845 6402