Grupa: Delfinki

Nauczyciel: Wiesława Sośnierz
Nauczyciel: Anna Danielowska-Ściślewska


WRZESIEŃ

Niezmiernie miło jest nam powitać dzieci i rodziców z grupy „Delfinki” w nowym roku szkolnym! Tak niedawno rozpoczynaliśmy edukację przedszkolną, a teraz jesteśmy już prawie starszakami…
1 września już za nami. Dzieci wróciły po udanych wakacjach wypoczęte, roześmiane i pełne zapału do dalszych zabaw. Do naszej grupy dołączyły cztery nowe dziewczynki: Lena, Vivienne, Martyna i Amelka. Wierzymy, że dzieci dobrze poczują się w naszej wesołej gromadce!
Przed nami rok pełen zabaw i przygód. Będziemy badaczami, odkrywcami, artystami,a wszystko po to, by dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, zdobyć nowe umiejętności oraz doskonalić te już posiadane. Mamy nadzieję, że ten rok spędzimy niezwykle twórczo i ciekawie.
Życzymy dzieciom, rodzicom i sobie wielu radosnych dni, pozytywnych myśli,dobrego humoru, zadowolenia i owocnej współpracy.

We wrześniu towarzyszyć nam będą następujące tematy kompleksowe:
1. „Przedszkole – drugi dom”
2. „O sobie samym”
3. „Nadeszła jesień”


PAŹDZIERNIK

W październiku towarzyszyć nam będą następujące tematy:
1." Jesienne zmiany w sadzie "
2." Jesienne skarby z ogrodu " Jakie domowe zwierzątka lubią dzieci?"
4.' Rodzina ważna rzecz!"

W wyniku różnorodnych form aktywności dziecka zgodnie z podstawą programową oczekiwane są następujące efekty : Dziecko
- uczestniczy w zabawach ruchowych
- rozpoznaje wybrane owoce oraz nazywa drzewa owocowe
- rozumie znaczenie słów: sad, ogród, działka
- samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami
- liczy w zakresie sześciu i dalej do 10
- łączy ze sobą różne elementy w celu utworzenia jednej całości
- rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2,3
- inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
- reaguje na sygnał słuchowy
- wykonuje sałatkę owocową
- wydłuża fazę wdechu i wydechu w czasie ćwiczeń logopedycznych
- stosuje liczby pojedynczą i mnogą
- stosuje nazwę owoce egzotyczne
- współdziała z rówieśnikami podczas zabawy tematycznych
- uczestniczy w zabawach ruchowych
- rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa
- bierze udział w zabawach badawczych
- rozpoznaje i nazywa warzywa
- rozwija koordynacje ruchową podczas ćwiczeń
- sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
- przestrzega reguł zabawy wypowiada się na dany temat i odpowiada na pytania
- wyodrębia zdania w wypowiedziach, liczenie ich,
- samodzielnie wykonuje swoja pracę
- gromadzi doświadczenia w toku przyrodniczych zabaw badawczych zna pory dnia;
- opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń
- wymienia części warzyw i określa, w jakiej postaci nadają się do spożycia
- wypowiada się na temat treści opowiadania
- samodzielnie wykonuje swoja pracę
- podejmuje zaproponowane działania, analizuje, wyciąga wnioski
- wypowiada się na temat różnych ras kotów
- określa w czym są podobne, czym się różnią koty
- buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi
- mówi wyraźnie wypowiada się na temat psich zwyczajów
- wypełnia ograniczoną konturem powierzchnię


LISTOPAD

W listopadzie realizować będziemy następujące tematy kompleksowe:
1. Kolorowe listy
2. Domy i domki
3. Nasz kontakt z techniką
4. A deszcz pada i pada…

Zawitał do nas kolejny jesienny miesiąc. Listopadowe rozmowy rozpoczniemy od tematu „Kolorowe listy”. Dowiemy się, jak wygląda praca listonosza i jaką drogę muszą pokonywać listy. Oprócz zabawy tematycznej na powyższy temat zamierzamy wybrać się na ciekawą wycieczkę- odwiedzimy pobliską pocztę.

Następnie w ramach tematu „Domy i domki” zapoznamy się, na podstawie naszego miasta ze sposobem budowania dawniej i dziś. Porozmawiamy sobie też o urządzeniach elektrycznych znajdujących się w naszych domach. Przypomnimy sobie zasady bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych, jak: telewizor, komputer, odtwarzacz płyt CD.

Ostatnim tematem będzie temat z zakresu edukacji przyrodniczej: „A deszcz pada i pada…”. Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią oraz występujące zjawiska atmosferyczne, np.: padający deszcz, mgły, obniżająca się temperatura, coraz krótsza długość dnia.
Mamy nadzieję, że mimo niesprzyjającej listopadowej aury w naszych serduszkach będzie ciągle maj!

Cele edukacyjne :
•aktywne uczestniczenie w życiu grupy
•przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie
•swobodne komunikowanie się z innymi
•posiadanie podstawowej wiedzy o miejscu zamieszkania
•nabywanie świadomości obywatelskiej
•słuchowe spostrzeganie różnego rodzaju dźwięków i ich określanie
•prawidłowe artykułowanie głosek
•swobodne wyrażanie swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w rozmowach z innymi osobami w codziennych sytuacjach
•inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości
•rozwiązywanie w charakterystyczny dla siebie sposób problemów pojawiających się podczas zabawy
•rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
•dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku
•śpiewanie poznanych piosenek
•uczestniczenie w zabawach rytmicznych
•nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych
•rozumienie znaczenia techniki w życiu człowieka
•rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie
•poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich

GRUDZIEŃ

W grudniu realizować będziemy następujące tematy kompleksowe:
1. Kto uszyje ubranie dla Mikołaja?
2. Zimowy świat, czy nocą śnieżek z nieba spadł?
3. Już niedługo Magiczne Święta

W wyniku różnorodnych form aktywności dziecka zgodnie z podstawą programową oczekiwane są następujące efekty : Dziecko
•dąży do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: szacunek, odpowiedzialności
•przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej
•wykazuje inicjatywę w działaniu
•swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach
•dostrzega zależność między skutkiem a przyczyną
•próbuje mierzenia długości (szerokości) za pomocą sznurka,
•porównuje długości przedmiotów,
•stosuje określenia: dłuższy, krótszy, takiej samej długości
•posługuje się liczbami w aspektach porządkowym
•potrafi wyczuwać możliwości swojego ciała i przestrzeni wokół,
•odzwierciedla charakter muzyki za pomocą ruchu
•wykonuje pracę plastyczną, współdziałając w zespole
•dostrzega zmiany zachodzące w krajobrazie i szacie roślinnej związane z aktualną porą roku, np. szron, szadź, mróz, lód
•wyraża swoje emocje ruchem
•potrafi złożyć obrazek z części
•słownie określa zmiany dokonujące się w przyrodzie
•rozumie , co oznaczają wyrazy: szadź, szron, mróz
•orientuje się w budowanie własnego ciała – wskazuje prawą i lewa stronę
•próbuję dzielić słowa na głoski
•wie, jak powstaje lód i szron na podstawie samodzielnie przeprowadzonych doświadczeń
•chętnie podejmuje działalność plastyczną
•przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych
- wymienia tradycje świąteczne związane ze świętami Bożego Narodzenia,
- rozumie tradycję składania sobie życzeń świątecznych
- rozumie znaczenie tradycji dla ludzi
- uczestniczy w różnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych
- radzi sobie z emocjami podczas udziału w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich
- tworzy zbiory, uwzględniając jedną cechę
- rozróżnia drzewa iglaste
- omawia wygląd świątecznego stołu i mówi, co powinno się na nim znaleźć;
- potrafi współdecydować o sposobie wykonywania danej czynności

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU

STYCZEŃ

Drodzy Rodzice! Nastał Nowy rok, a wraz z nim nowe przedsięwzięcia i wyzwania edukacyjne. W styczniu realizować będziemy następujące tematy kompleksowe:
1. Wielki skok w Nowy Rok!
2. W baśniowej krainie
3. Ptaki zimą
4. Babcia i dziadek- to rodzice moich rodziców

Styczniową przygodę w „Delfinkach” rozpoczniemy od rozmów na temat Nowego Roku- spróbujemy dowiedzieć się do czego potrzebne są kalendarze, utrwalimy nazwy dni tygodnia i pór roku. Ponieważ styczeń to czas karnawału, czyli czasu okraszonego tańcem i muzyką, nie może i u nas zabraknąć Noworocznego Balu Karnawałowego! To bal bardzo oczekiwany przez każde dziecko.
Podczas omawiania kolejnego tematu wejdziemy w „świat magii”, ponieważ otoczą nas ze wszystkich stron bajki, baśnie i baśniowe postacie. Przy tej okazji przypomnimy sobie zasady korzystania z książek. A może uda nam się stworzyć własną książeczkę, rysując przygody wymyślonych bohaterów?

W dalszej kolejności będziemy obserwować otaczającą nas przyrodę zimą, a zwłaszcza ptaki zimą. Zwiększymy naszą świadomość konieczności dokarmiania ptaków zimą i spróbujemy nazywać ptaki odwiedzające karmnik.
W ostatnim tygodniu będziemy przygotowywać się do bardzo ważnej uroczystości- Dnia Babci i Dziadka. To niezwykle miłe i ekscytujące gościć w przedszkolu Państwa Rodziców. Dzieci z wielką radością wykonają prezenty i występ na tę uroczystość. Już nie możemy się doczekać!
Cele edukacyjne :

•nazywanie własnych stanów emocjonalnych
•określanie własnych upodobań (co lubię robić, co mi się podoba)
•dostrzeganie różnic między dobrem a złem
•rozszerzanie informacji o swojej rodzinie
•posługiwanie się wyrazistą mową
•poznawanie literatury dziecięcej
•przygotowanie do nabywania umiejętności pisania
•odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek
•przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie
•inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości
•rozpoznawanie zwierząt i roślin znajdujących się w najbliższym otoczeniu
•rozumienie znaczenia literatury w życiu człowieka
•rozwijanie talentów artystycznych
•wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
•czynne uczestniczenie w przygotowanych przedstawieniach teatralnych
•swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych
•dostrzeganie zmian zachodzących w rozwoju fizycznym człowieka w ciągu jego życia


JĘZYK ANGIELSKI- treści programowe

Krąg tematyczny: „To jest moja rodzina”
Słownictwo podstawowe: ( rodzina) mummy, daddy, brother, sister, baby, granny, grandpa; (osoby) boy, girl, children

Słownictwo czynne: It’s a mummy. It’s my mummy. Who is it? Yes, I’ve a sister. No, I haven’t.
Słownictwo bierne: Have you got any…?

LUTY

I już mamy luty, kolejny zimowy miesiąc. A wraz z nim nowe , jak zwykle, działania edukacyjne.Nie zapomnimy że w tym miesiącu swoje urodziny 92 obchodzi nasze miasto Gdynia, w którym mieszkamy. Będzie ciekawie! Nie zapomnimy być uprzejmi dla siebie,bo się lubimy.
Tematy realizowane w tym miesiącu to :

ZIMA - czy jeszcze spadnie śnieg?
Czy szybko mija nam czas?
Zdrowie to nasz największy skarb!
Czy jesteśmy sami w kosmosie?

W wyniku różnorodnych forma aktywności dziecka zgodnie z podstawą programową oczekiwane są następujące efekty: (dziecko)
•nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
•określa cechy zimowej pogody
•potrafi wypowiadać się na temat opowiadania
•rozwiązuje i układa zagadki
•wyraża muzykę ruchem
•wykonuje pracę plastyczną, współdziałając w zespole
•rozumie pojęcie dodawania jako przybywania
•potrafi wykonać obliczenia, dodaje w zakresie 6 ( 4 l – w zakresie 4)
•reaguje odpowiednim ruchem na polecenia
•śpiewa piosenkę i bawi się przy niej
•realizuje własne pomysły
•aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach na śniegu
•poznaje wybrane mierniki czasu od starożytności do dnia dzisiejszego
•nazywa pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc
•dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku , dni tygodnia, miesięcy
•uczestniczy w zabawach ruchowo – słuchowych
*rozumie znaczenie słów: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
•poznaje legendy, opowieści związane ze swoją miejscowością, swoim regionem
•określanie miejsca zamieszkania - miasto, wieś
•określa wysokość dźwięków ; porównuje słyszane dźwięki, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
•liczy słowa w zdaniach
•próbuje wyodrębniać głoski w wyrazach
•ustala kolejność zdarzeń (np. teraz, wcześniej, później)
•układa historyjki obrazkowe, opowiada je z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń
•rozumie konieczność spożywania owoców i warzyw
•ubiera się odpowiednio do warunków występujących w danym czasie
•zachowuje porządek w miejscu zabawy
•dostrzega rolę lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi
•wyklaskuje rytm piosenki
•wykonuje prace plastyczne z różnych materiałów
•odpowiada na zadane pytania i formułuje własne pytania
•zna nazwy wybranych planet Układu Słonecznego
•wykonuje ćwiczenia oddechowe
•układa złożone kompozycje z figur geometrycznych według podanego wzoru

MARZEC

W tym miesiącu oczekiwać będziemy przede wszystkim wiosny! Już nie możemy się doczekać ciepła, słonecznego nieba i budzącej się do życia przyrody. Oby tylko wiosna o nas nie zapomniała, bo jak
wiadomo „W marcu jak w garncu”…
Temat związany z nadejściem wiosny poprzedzony będzie tematem o teatrze- idziemy też na przedstawienie pt. „Przygody Baltazara i Wawelskiego Smoka”. Mamy okazję przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren przedszkola oraz odpowiedniego zachowania się podczas spektaklu.
Ostatnim tematem będą nadchodzące Święta Wielkanocne, które niezmiennie kojarzą nam się właśnie z wiosną. Porozmawiamy sobie o zwyczajach i tradycjach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, a w przedszkolu- mamy nadzieję- odwiedzi nas Zając i Kurka!

Oto tematy kompleksowe omawiane w Marcu:

1. W TEATRZE
2. WIOSNA CORAZ BLIŻEJ…
3. ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE

Cele edukacyjne :
•dążenie do rozumienia własnej indywidualności
•nabywanie świadomości własnej roli, jako dziecka, w środowisku społeczno-kulturowym
•uświadamianie motywów własnego działania
•prawidłowe artykułowanie głosek
•swobodne wyrażanie swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w rozmowach z innymi osobami w codziennych sytuacjach
•posługiwanie się pozawerbalnymi sposobami komunikacji
•inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości
•rozwiązywanie w charakterystyczny dla siebie sposób problemów pojawiających się podczas zabawy
•dostrzeganie pomysłów dzieci uzdolnionych i korzystanie z nich w zabawach
•dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu
•coraz dłuższe koncentrowanie uwagi na materiale edukacyjnym
•dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku
•swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych
•wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
•oglądanie przedstawień teatralnych i filmów dla dzieci połączone z wyrażaniem własnych refleksji
•słuchanie różnego rodzaju muzyki
•twórcze wykorzystywanie w zabawach niekonwencjonalnych przyborów
•przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie

KWIECIEŃ

Kwiecień to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Mamy nadzieję będzie już wiosenny czyli nie zaskoczą nas już żadne anomalie pogodowe.... Wolimy gdy wiosną kwitną kwiaty, śpiewają słowiki, słońce mocniej grzeje a wieczorem widać piękne gwiazdy. Słonko niech szybko ogrzeje nie tylko przedszkolny ogród ale i nasze serduszka pełne pomysłów! A co kwiecień nam przyniesie? Otóż w tym miesiącu omawiać będziemy następujące tematy:

1)Podróżować każdy może: na rowerze czy motorze ?
2)Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
3)Stop! Zabraniam! Zakazuję !Dbamy o Naszą Ziemię
4)Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

W wyniku różnorodnych form aktywności dziecka, zgodnie z podstawą programową oczekiwane są następujące efekty: (dziecko)
•rozpoznaje i naśladuje odgłosy różnych pojazdów
•posługuje się liczebnikami porządkowymi
•zgodnie współpracuje z rówieśnikami
•wskazuje, jakim pojazdem najlepiej pokonać wskazaną odległość
•zna nazwy pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych
•odróżnia pojazdy wodne silnikowe od bezsilnikowych,
•ilustruje ruchem opowieść nauczyciela
•kształci płynność i estetykę ruchów
•doskonali sprawność fizyczną
•właściwie reaguje na sygnał
•podaje nazwy rzeczy, które mogą być ponownie wykorzystane po przetworzeniu
•klasyfikuje przedmioty ze względu na materiał
•rozumie cel segregowania śmieci
•wie, jakiego rodzaju śmieci wrzuca się do pojemników z napisami: plastik, szkło, papier
•rozwija zwinność, zręczność i szybkość
•próbuje wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń – poznaje właściwości powietrza
•dowiaduje się o pożytecznej roli niektórych zwierząt żyjących w glebie
•porównuje liczebność zbiorów
•stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo
•rysuje podaną liczbę elementów, poprawnie przelicza

MAJ

Ten miesiąc jest środkiem wiosny. Kwitną drzewa, kwitną kwiaty i krzewy, a owady budzą się do życia. Maj zachwyca nas pierwszą zielenią i pierwszą burzą. W powietrzu czuć prawdziwą wiosnę…i w naszej grupie też jest radośnie i wiosennie!

Oto tematy kompleksowe realizowane w tym miesiącu:

1.W Polsce się urodziliśmy
2.Bukiety i prezenty, dziś rodziców dzień jest wielki!
3.Kto mieszka na wiosennej łące?

Podczas omawiania pierwszego tematu przypomnimy sobie nasze ojczyste symbole narodowe ( flaga, hymn, godło), aby rozwijać tożsamość narodową także poprzez stosowanie pojęć Polak, Polska, po polsku oraz poprzez wskazywanie wybranych miast na mapie Polski. Ponieważ dla dzieci pojęcie „ojczyzna” to słowo abstrakcyjne należy zaczynać od tego,co dziecku bliskie i znajome- rodzina, dom, miasto. Bo ojczyzna to wszystko, co nas otacza –nasz dom,nasze podwórko,sąsiedzi, przedszkole, pani nauczycielka, koleżanki i koledzy, sklep i pani sprzedawczyni. W tym miejscu pragniemy zachęcić państwa do uczestniczenia razem z dzieckiem w lokalnych uroczystościach, w obchodach świąt narodowych. Warto czytać legendy, opowiadać historię naszej Gdyni, bo właśnie w ten sposób kształtuje się w dziecku przynależność do większej wspólnoty.
Kolejny bardzo przyjemny temat związany jest z Dniem Rodziny, czyli zbliżającymi się świętami: Dzień Matki i Dzień Ojca. Bo czy jest ktoś bliższy dziecku niż Rodzice? To rodzice mają ogromny wpływ na swoją pociechę,opiekują się nią,karmią, uczą samodzielności, zaradności, rozwiązywania problemów, są pocieszycielami, rozjemcami, towarzyszami zabaw. Bez wątpienia są to najbliższe i najważniejsze osoby w życiu dziecka! Przedszkolaki przygotują dla Państwa uroczysty występ oraz prezenty. Nie trzeba nikogo przekonywać, że bliskie więzi rodzinne bardzo korzystnie wpływają na rozwój dziecka, dlatego warto spędzać ze sobą jak najwięcej czasu. I że warto z dzieckiem więcej rozmawiać.Rozmawianie i wysłuchiwanie ich sprzyja budowaniu relacji w rodzinie.
Ostatni temat wprowadzi nas w świat majowej przyrody. Zapoznamy dzieci z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie występującymi w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji. Poszerzymy nabyte już wiadomości dotyczące zwierząt i roślin zamieszkujących łąkę. Nasze działania maja na celu m.in.: uwrażliwianie na piękno przyrody oraz kształtowanie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych.

Cele edukacyjne :

•dążenie do rozumienia własnej indywidualności
•rozszerzanie informacji o swojej rodzinie
•nabywanie świadomości własnej roli, jako dziecka, w środowisku społeczno-kulturowym
•posiadanie podstawowej wiedzy o miejscu zamieszkania
•nabywanie świadomości obywatelskiej
•swobodne podejmowanie działań zmierzających do określenia własnej tożsamości
•swobodne wyrażanie swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w rozmowach z innymi osobami w codziennych sytuacjach
•stopniowe nabywanie szerszego zasobu słownictwa
•posługiwanie się poprawną polszczyzną
•posługiwanie się pozawerbalnymi sposobami komunikacji
•zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania
•wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu otoczenia
•odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek
•rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania prostych działań arytmetycznych
-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku
•rozpoznawanie zwierząt i roślin znajdujących się w najbliższym otoczeniu
•posługiwanie się podstawowymi terminami z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
•rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego
•swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych
•dostrzeganie piękna w otaczającym świecie
•czynne uczestniczenie w przygotowanych przedstawieniach teatralnych
•sprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
•twórcze wykorzystywanie w zabawach niekonwencjonalnych przyborów
•przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie