Strona Główna

Witamy na stronie Przedszkola nr 48 w Gdyni!

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy; cieszyć się bez powodu, być stale czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego czego się pragnie...

Paulo Coelho

Nasze Przedszkole usytuowane jest w przepięknej dzielnicy Gdyni – Obłużu. Otoczone jest zielonym i przestrzennym ogrodem. Przedszkole posiada 7 sal dydaktycznych, w których bawią się i uczą dzieci od lat trzech do sześciu. Nasze działania edukacyjne wiążemy z nadmorskim charakterem naszego regionu. Posiadamy własne logo wyłonione w drodze konkursu rodzinnego oraz bazę materialną odnosząca się do tematyki morskiej.W roku 2015 w ewaluacji zewnętrznej uzyskaliśmy najwyższe oceny!
Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci - ocena A
Dzieci są aktywne - ocena A
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - ocena B


OFERUJEMY DZIECIOM

Przede wszystkim: cierpliwość, wyrozumiałość i pełną akceptację dla dziecka takiego jakim jest. Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć oraz ciekawe pomoce dydaktyczne. Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. Bogato wyposażoną bibliotekę przedszkolną. Spotkania ze sztuką: wyjazdy do teatru, kina, muzeum oraz przedstawienia teatralne na terenie przedszkola. Wycieczki rekreacyjne i edukacyjne inspirowane zainteresowaniami i potrzebami dzieci z danej grupy. Udział w konkursach, akcjach charytatywnych, festynach, zawodach sportowych, uroczystościach. Zdobywanie wiadomości o swoim rodzinnym mieście oraz rozwijanie zainteresowań światem ludzi morza poprzez wycieczki do osady rybackiej, Portu Wojennego, muzeum miasta Gdyni, Domku Abrahama, Bazy Promowej i in. Dobre przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia i podjęcia obowiązków ucznia.

W ORGANIZACJI PROCESU EDUKACYJNEGO

Preferujemy twórcze metody pracy rozwijające procesy myślowe oraz inspirujące wielokierunkową aktywność dziecka. W codziennej pracy wykorzystujemy pedagogikę zabawy, Metodę Dobrego Startu, W. Scherborne, K. Orffa, R. Labana, kinezjologię edukacyjną i inne metody aktywizujące. Współdziałamy z rodzicami i środowiskiem lokalnym m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Hospicjum św. Wawrzyńca, Szkołą Podstawową nr 39, KZG „Dolina Redy i Chylonki” W rozwijaniu u dzieci umiejętności społecznych opieramy się na metodach wpływu osobistego,wpływu sytuacyjnego i wpływu społecznego. Aktywnie uczestniczymy w corocznej akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”. Diagnozujemy umiejętności dzieci w oparciu o obserwację, wywiad z rodzicami oraz arkusze obserwacji i arkusze diagnozy przedszkolnej.

OFERUJEMY RODZICOM

Udział w uroczystościach o charakterze rodzinnym: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Pasowanie na Przedszkolaka, Wigilia, Festyny Rodzinne, Dzień Dziecka. Aktywny udział w programie adaptacyjnym „Typowy trzylatek” dla rodziców dzieci nowo-przyjętych. Wsparcie w procesie wychowywania dziecka poprzez konsultacje z nauczycielami grup, z psychologiem dziecięcym, warsztaty dla rodziców, publikację artykułów, wypożyczanie literatury pedagogicznej, stronę internetową. Współorganizowanie procesu edukacyjnego poprzez udział w wycieczkach, spacerach, zajęciach, przedsięwzięciach, uroczystościach oraz podejmowanie innych inicjatyw –we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców-na rzecz przedszkola. Ale także gotowość do dialogu, merytorycznej dyskusji i rozmowy po to, by tworzyć naszym dzieciakom jak najlepsze warunki dla rozwoju.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZE FORUM